Kontakt

Fråga oss gärna!

Sigill -märkningen ägs av Sigill Kvalitetssystem AB i Sverige.
Här i Finland kan du vända dig till Puutarhaliitto-Trädgårdsförbundet.
Puutarhaliitto-Trädgårdsförbundet rf är Sigill Kvalitetssystem AB:s representant i Finland.

Du kan alltså vända dig i alla ärenden som berör
certifieringar och märkesanvändningen till:

..