Märkningen

Sigill vittnar om ett djupt
miljöansvar i produktionen och
hög produktsäkerhet

Våra Sigill produktmärken

I Sigill -märkesfamiljen finns det olika nivåer och därför också flera märken.

Sigill

Sigillmärket tilldelas enbart produkter som producerats med djupt miljöansvar och höga krav på produktsäkerhet.

Sigill – Klimat

Sigill Klimat -märket vittnar om att man i sin miljömedvetna produktion gjort allt för att minska produktionens klimatpåverkan. Samtidigt vittnar Sigill Klimat -märket om att man i produktionen dessutom uppfyller de höga krav IP Sigill -kvalitetssystemet ställer på livsmedelssäkerheten och miljöansvaret.

Sigill – Naturbete

Sigill Naturbete -märket berättar att köttet inte bara producerats med djupt miljöansvar, utan att det dessutom kommer från boskap som betat på ängar och hagar med hög biologisk mångfald. Sigill Naturbete -märket bekräftar också att man i produktionen dessutom uppfyller de höga krav IP Sigill -kvalitetssystemet ställer på livsmedelssäkerheten, djuromsorgen och miljöansvaret.


Du hittar intressanta snabbfakta om Sigill-miljöåtgärder och certifieringskrav under fliken ”Frågor och svar”.