Om Sigill

Sigill märkningen vittnar om
stort miljöansvar, hållbarhet på riktigt och
hög produktsäkerhet!

För att få märka produkter eller marknadsföra en verksamhet med Sigill-märket måste produkterna som förädlas eller hanteras komma från en IP Sigill -certifierad finländsk producent.

Sigill certifieringen innebär att man i produktionen gjort sitt yttersta inom områdena livsmedelssäkerhet, minskad miljöpåverkan och djuromsorg. De som producerar och de som köper mat och blommor som är märkta med Sigill stimulerar utvecklingen av bättre mat och blommor och en allt mer hållbar utveckling – på riktigt!

Foto: Studio Rege/Fredrik Rege

Sigill-märkt mat och blommor gör gott!När en blomma eller ett livsmedel bär Sigill-märkningen kommer den från en finländsk producent som är certifierad enligt IP Sigill kvalitetssystemets högt uppskruvade krav.

Sigill – Klimat

Sigill – Klimat märkningen finns bara på råvaror och blommor från producenter som har gjort sitt yttersta för att minska sin klimatpåverkan. Sigill – Klimat märkta produkter uppfyller naturligtvis även alla de höga krav IP Sigill -kvalitetssystemet ställer på produktsäkerheten och miljöansvaret

Sigill – Naturbete


Sigill – Naturbete är märkningen som innebär att djuren har betat på finländsk naturbetesmark och att man i produktionen dessutom uppfyller de höga krav IP Sigill -kvalitetssystemet ställer på livsmedelssäkerheten, djuromsorgen och miljöansvaret

Sigill märkningen bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem AB och kontrolleras via oberoende kontroller utförda av ackrediterade certifieringsbolag vartannat år.

Läs mer om Sigill -miljöåtgärder och certifieringskrav under fliken ”Frågor och svar”.
Om Sigills miljöinsatser hittar du även under fliken ”Hållbarhet på riktigt”.
Information om märkningen ”Svenskt Sigill” som används i Sverige hittar du på adressen www.svensktsigill.se.