Hållbarhet på riktigt

Sigill står för hållbarhet på riktigt!

Viktiga miljöfrågor

Minskad klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald, ett hållbart vattenuttag och att djur ska må bra och trivas, är exempel på områden där Sigill driver utvecklingen inom lantbruket och trädgårdsproduktionen. Sigill står för hållbarhet på riktigt från företag i framkant

Sigill är ett miljömärke


Sigill är en miljömärkning för mat och prydnadsväxter.

Märket hittar du enbart på produkter från producenter som har grjort allt för att minska sin klimatpåverkan. Produkter med Sigill-märket hör till de mest hållbara i världen.

Sigill märket garanterar att produkten producerats i enlighet med IP Sigill nivåns produktionskrav. Produktionskraven som är skarpare än lagstadgade krav, säkerställer en hög produktsäkerhet och ett djupt miljöansvar.

Produktionen kontrolleras regelbundet med gårdsbesök som utförs av oberoende certifieringsbolag..

Läs mer om produktionskraven under fliken ”Frågor och svar”, eller tag kontakt och fråga oss, vi berättar gärna mera. Kontaktuppgifterna hittar du under fliken ”Kontakt”.